De downloadboete


Grote kans dat u wel eens iets downloadt zonder daarvoor te betalen: muziek, films, boeken. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking doet aan filesharing. Mag dat? Allard Ringnalda gaat in op deze vraag in zijn amuse ‘De downloadboete’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Ringnalda

Verschijning: oktober 2012

Archiefcode: AA20120700

auteursrecht downloaden filesharing thuiskopie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Opinie Amuse