Byzantijns recht: louter amusabel tijdverdrijf?


Verdieping in het recht is van belang voor de vorming van juristen. Kan het Byzantijnse recht daaraan bijdragen? Zeker wel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. de Jong

Verschijning: Januari 2021

Archiefcode: AA20210006

Basilica Byzantijns recht Codex Corpus Iuris Digesten Instituten Justinianus quemvis Theophilus

Metajuridica RechtsgeschiedenisRomeins recht

Opinie Amuse

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen