Risicoaansprakelijkheden. Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen


Twintig jaar aansprakelijkheidsrecht is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De verrassingen kwamen niet zozeer voort uit de invoering van het nieuwe recht in 1992, maar zijn veeleer het gevolg van baanbrekende rechtspraak. Het risico van uitbreiding van aansprakelijkheid dat bij de invoering van de nieuwe regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden werd voorzien heeft zich niet op grote schaal verwezenlijkt. Behoedzame interpretatie door de rechter heeft ertoe geleid dat de zelfstandige betekenis van de regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden naast de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad beperkt is gebleven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.N.L. de Hoogh, S.D. Lindenbergh

Verschijning: september 2012

Archiefcode: AA20120669

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW