Twintig jaar nieuw BW: bijzondere overeenkomsten

Van oude wetboeken, de dingen die voorbijgaan...


Twintig jaar bijzondere overeenkomsten hebben veel opgeleverd voor specialisten, doch weinig voor algemene civilisten. Daarnaast roepen de ontwikkelingen de vraag op wat nog de zin is van een boek over bijzondere overeenkomsten in een tijd van europeanisering, specialisatie, consumentenbescherming, en verschuiving naar het publiekrecht. Een snelle duik in de geschiedenis laat echter zien dat dit een eeuw geleden niet anders was. Mits we met voldoende sobere verwachtingen naar de codificatie kijken, kunnen we vrij tevreden zijn met de regeling van bijzondere overeenkomsten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.F.E. Tjong Tjin Tai

Verschijning: November 2012

Archiefcode: AA20120869

bijzondere overeenkomst Boek 7 BW Boek 7A BW codificatie

Burgerlijk recht ConsumentenrechtVermogensrecht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen