Resultaat 49–60 van de 65 resultaten wordt getoond

Rechtsvaag (265) Romeins recht

De zaak van de onbetrouwbare makelaar

W.J. Zwalve

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het verbintenissenrecht en in het bijzonder wanprestatie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1997
AA19970649

Rechtsvergelijking, rechtsgeschiedenis en ius commune

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een recente polemiek

R. Zimmerman

Wat behoort het doel van het onderwijs en de bestudering van het Romeinse recht aan een hedendaagse universiteit te zijn? Moet daarbij het klassieke Romeinse recht of het ius commune dat daarop gegrond is, beklemtoond worden? Moet de accent liggen op elegantia of op utilitas? Behoort de bestudering van derechtsgeschiedenis binnen rechtenfaculteiten te geschieden, of is dit eerder een taak van de geschiedkundige? Dit zijn sommige van de belangrijke vragen die naar voren zijn gekomen in een recente polemiek tussen professor Ankum en professor Zwalve. Aangezien het dit tijdschrift was, dat voorzag in het forum voor deze polemiek, en aangezien zowel Ankum als Zwalve daarnaast verwijzen naar een van mijn werken ten einde hun argumenten te ondersteunen, wil ik graag gebruikmaken om hier mijn eigen mening te geven over sommige van de onderwerpen die aangeroerd zijn. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met het onderwerp dat mij is voorgeschreven door de redactiecommissie van dit bijzonder nummer: rechtsvergelijking, rechtsgeschiedenis en ius commune. Ik wil de nadruk leggen op bevindingen in Duitsland, maar ik denk dat veel van mijn waarnemingen ook opgaan, mutatis mutandis, voor andere landen van west-Europa.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940276

Rechtsvraag (211) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij oplichting en onrechtmatige daad aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1992
AA19920056

Rechtsvraag (225) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1993
AA19930503

Rechtsvraag (244) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het actiestelsel, vruchtgebruik en het eigendomsrecht aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950529

Roman-Dutch law in modern South African succession law

F. du Toit

Post thumbnail

Modern South African succession law adheres to many of the tenets of Roman-Dutch succession law, and present-day South African courts frequently invoke Roman-Dutch authority to address questions regarding contemporary succession law. This article explores the history and current significance of Roman-Dutch law in South African succession law.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140278

Romeins recht in het rechtencurriculum – een pleidooi

Y.E.M. Cremers, D. de Vries

Waar een vak Romeins recht vroeger verplicht deel uitmaakte van de Nederlandse bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, kennen thans nog slechts drie van de tien rechtenfaculteiten een verplicht vak Romeins recht. In de hoop de bredere ontwikkeling van een afnemende interesse in de historische wortels van ons recht te keren, geven de auteurs een pleidooi voor structurele verankering in het rechtencurriculum van een vak Romeins recht. Met een historisch, een academisch en een praktisch argument hopen zij het Romeinse recht weer op de curriculaire kaart te zetten.

Opinie | Redactioneel
september 2022
AA20220611

Rovers en rechters. Het hof van Aemilius Papinianus

E. Koops

Deze aflevering van de column ‘Romeinen’ gaat over Aemilius Papinianus, een gevierd en standvastig jurist met politieke gaven, die op gewelddadige wijze aan zijn eind kwam.

Perspectief | Column
november 2021
AA20211047

Salvius Julianus, kampioen van het systeem

E. Koops

In deze aflevering van ‘Romeinen’ vertelt Egbert Koops over Salvius Julianus, een topjurist die ook in de Lage Landen actief was, en die in opdracht van Hadrianus de definitieve versie van het jaarlijkse edict van de praetor vastlegde.

Perspectief | Column
maart 2022
AA20220223

Sextus Pomponius

J.E. Jansen

In deze aflevering van de column “Romeinen” besteedt Jelle Jansen aandacht aan een niet zo bekende Romeinse jurist die toch een relatief grote invloed had: Sextus Pomponius.

Perspectief | Column
december 2021
AA20211135

Stenen voor brood

Tweeluik over Romeinsrechtelijk onderwijs

J.A. Ankum

Op 22 september 1992 werd in Amsterdam het congres 'Société internationale pour l'histoire des droits antiquités' gehouden. Professor Zwalve (RUG) gaf daar een lezing over de toekomst van het Romeinsrechtelijk onderwijs. Zijn pleidooi kwam erop neer dat bestudering van het Romeinse recht alleen zin heeft als het gezien wordt in verbinding met het hedendaagse recht en dat het onderwijs in dat vak zich met name op die verbinding moet richten. Deze visie lokte veel reactie uit van onder anderen professor Ankum (UvA). Hij vindt de visie van Zwalve op het Romeinse recht onhoudbaar en is van mening dat sinds in Duitsland in 1900 het Romeinse recht als geldend recht werd afgeschaft, het Romeinse recht uitsluitend volgens de nieuw-humanistische methode bestudeerd kan worden. Deze tegengestelde stellingnames waren voor de redaktie van Ars Aequi aanleiding om beide hoogleraren uit te nodigen de discussie in dit blad voort te zetten.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1993
AA19930459

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jan Lokin over zijn favoriete boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, een 3.000 pagina’s dik, gedegen geschiedwerk waarin Edward Gibbon in prachtig proza een beeld schetst van de bijna anderhalf milennium durende teloorgang van het Romeinse Rijk.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
maart 2013
AA20130182

Resultaat 49–60 van de 65 resultaten wordt getoond