Rechtsvraag (211) Romeins recht


Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij oplichting en onrechtmatige daad aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: januari 1992

Archiefcode: AA19920056

Digesten oplichting punitieve boete schadevergoeding

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag