Rechtsvraag (225) Romeins recht


Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: Juni 1993

Archiefcode: AA19930503

beschikkingsbevoegdheid pandovereenkomst vuistpandrecht zekerheid

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen