Resultaat 25–36 van de 65 resultaten wordt getoond

Driemaal schatvinding in Frankrijk

J.E. Jansen

Post thumbnail

Eeuwenlang was het door keizer Justinianus in de zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht de belangrijkste civielrechtelijke bron die iedere jurist in Europa bestudeerde. Daarvan bleef met de komst van de codificaties echter weinig over en stelde rechtswetenschappers voor de taak het Europese, Romeinse karakter van hun stiel te behouden door de blik over de landsgrenzen te werpen. Dat gebeurt ook in deze amuse: we kijken over de Franse grens, naar rechtspraak over schatvinding.

Opinie | Amuse
april 2022
AA20220254

Een kwestie van afhankelijkheid

J.C. Out

Een uiteenzetting van het Romeinse recht waaruit de overeenkomst van geldlening en van verbruiklening zijn voortgekomen.

Overig | Rode draad | Digesten
december 2005
AA20050992

Een listige lening

Beantwoording rechtsvraag (342) Romeins recht

F. Brandsma

In het novembernummer 2012 stelde Frits Brandsma een Romeinsrechtelijke rechtsvraag. In dit nummer beantwoordt hij deze rechtsvraag, die is gewonnen door Tom Booms van de Universiteit Utrecht.
 

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2013
AA20130508

Een listige lening Rechtsvraag (342) Romeins recht

Rechtsvraag (342) Romeins recht

F. Brandsma

Beantwoord deze door Frits Brandsma geschreven rechtsvraag en ontvang een boek van Ars Aequi Libri naar keuze. Degene die het beste antwoord instuurt ontvangt daarnaast een geldprijs van € 50,-. Meer details over het inzenden vind je onderaan de rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
november 2012
AA20120884

Een Romeins juweel. Rechtsvraag (328) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag over de vraag wie naar diefstal en omsmelting van een zaak de eigenaar van deze zaak is.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2006
AA20060680

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2014
AA20140398

Gnaeus’ geldzorgen

Rechtsvraag (352) Romeins recht

J.E. Jansen

Beantwoord deze Romeinsrechtelijke rechtsvraag over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten vóór 1 augustus 2022 en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2022
AA20220428

Gnaeus’ geldzorgen

Beantwoording rechtsvraag (352) Romeins recht

J.E. Jansen

In het meinummer van Ars Aequi verscheen een Romeinsrechtelijke rechtsvraag van Jelle Jansen over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten. In dit artikel geeft Jelle Jansen antwoord op die rechtsvraag, en onthult wie de winnaar van de hoofdprijs van € 200 is.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2022
AA20221014

Hermogenianus

J.E. Jansen

In deze aflevering van ‘Romeinen’ richt Jelle Jansen zijn aandacht op Hermogenianus, die – in de tijd van de kooltelende keizer Diocletianus – onder andere de belangrijkste keizerlijke rechtspraak vastlegde en ook de ‘Iuris epitomae’ schreef.

Perspectief | Column
april 2022
AA20220329

Historische Wortels van het Recht

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

Post thumbnail Dit boek bevat tweeëntwintig toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht.

9789069163598 - 16-05-2014

Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen

E.G.D. van Dongen, I. Visser

Post thumbnail

Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien in deze bijdrage de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
mei 2016
AA20160324

Justinianus’ valbijl, de duplum-regel van C. 7,47

J. van Kralingen

Post thumbnail Keizer Justinianus vaardigde in 531 een regel ter begrenzing van schadevergoeding uit die nog lang daarna van toepassing is geweest. Het gaat om de zogenaamde ‘duplum-regel’ van Codex 7,47. In dit artikel wordt deze regel en zijn doorwerking in de Europese rechtsgeschiedenis besproken.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
mei 2013
AA20130399

Resultaat 25–36 van de 65 resultaten wordt getoond