Resultaat 13–24 van de 117 resultaten wordt getoond

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Post thumbnail Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

9789069169866 - 18-01-2012

Een sociologische visie op het recht

E.H. Hondius

In deze column van Hondius gaat Hondius in op de sociologische omschrijving van PC Hooft-prijs-winnaar Bram de Swaan en schetst daarbij een typische wijze van De Swaan waarop deze het probleem van de fietsendiefstal in Amsterdam omschreef.

Opinie | Column
februari 2009
AA20090099

Goede raad is duur!

Een rechtsvergelijkende analyse van de verdeling van kosten voor contra-expertises in het straf-, privaat- en bestuursrecht bezien vanuit het perspectief van de onvermogende procesdeelnemer

M. Visser

In dit artikel zal aan de hand van rechtspraak en literatuur worden ingegaan op de positie van financieel onvermogende procesdeelnemers bij het inschakelen van een (contra-)expert. Daarbij zullen de regelingen in het straf-, privaat- en bestuursrecht voor de mogelijke vergoeding van kosten (achteraf) in kaart worden gebracht en zal worden bezien of deze regelingen voldoen aan het recht op equality of arms. Naast een juridische analyse zal de problematiek ook worden beschouwd vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2024
AA20240272

Hoera, zij leve lang!

M.A. Simon Thomas

Post thumbnail Io vivat! Over de corporale socialisatie-snelkookpan en semi-autonome sociale velden. In deze amuse wordt de waarde van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht aan de hand van studentenverenigingen geïllustreerd.

Opinie | Amuse
oktober 2019
AA20190742

september 1990

Katern 36: Rechtssociologie

B.P. Sloot

december 1990

Katern 37: Rechtssociologie

B.P. Sloot

maart 1991

Katern 38: Rechtssociologie

B.P. Sloot

december 1991

Katern 41: Rechtssociologie

B.P. Sloot

maart 1992

Katern 42: Rechtssociologie

B.P. Sloot

juni 1992

Katern 43: Rechtssociologie

B.P. Sloot

september 1992

Katern 44: Rechtssociologie

B.P. Sloot

maart 1993

Katern 46: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Resultaat 13–24 van de 117 resultaten wordt getoond