Een nudge in de juiste richting om consumenten te beschermen


Gedragswetenschappelijke inzichten laten niet alleen zien dat consumenten meer beschermd moeten worden om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk hun autonomie kunnen realiseren, maar ook dat de in het geldende recht gebruikte beschermingstechnieken die bescherming niet altijd kunnen bieden. Dit probleem kan voor een deel worden opgelost door consumenten een duwtje in de juiste richting te geven – oftewel te nudgen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Bouwman

Verschijning: oktober 2020

Archiefcode: AA20200977

autonomie consumentenbescherming nudging rationele keuze

Burgerlijk recht ConsumentenrechtMetajuridica Rechtssociologie

Rode draad Beschermenswaardige partijen