Katern 38: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AAK19911684

benoemingsprocedure Hoge Raad invloed van rechtsregels op arbeidsverhoudingen vergelijkende rechtssociologie

Metajuridica Rechtssociologie