Hoera, zij leve lang!


Io vivat! Over de corporale socialisatie-snelkookpan en semi-autonome sociale velden. In deze amuse wordt de waarde van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht aan de hand van studentenverenigingen geïllustreerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Simon Thomas

Verschijning: oktober 2019

Archiefcode: AA20190742

corps interne regels Minerva sociëteit studentenvereniging Vindicat

Metajuridica Rechtssociologie

Opinie Amuse