Resultaat 13–24 van de 62 resultaten wordt getoond

De positie van de rechter in de samenleving

C. Joustra

Post thumbnail Politici trekken zich soms weinig aan van de Trias Politica, nog voor het vonnis is gewezen hebben zij hun oordeel al gegeven. Kunnen rechters zich publiekelijk verweren en staat het ook hun vrij kritiek op de wetgever en politici te leveren?

9789069166773 - 05-12-2005

De positie van de rechter in de samenleving (Digitaal boek)

C. Joustra

Post thumbnail Politici trekken zich soms weinig aan van de Trias Politica, nog voor het vonnis is gewezen hebben zij hun oordeel al gegeven. Kunnen rechters zich publiekelijk verweren en staat het ook hun vrij kritiek op de wetgever en politici te leveren?

9789069166773 - 05-12-2005

De raio-opleiding

J.J.M. Gielen-Winkster, E.A.A. Kalveen

In dit artikel wordt door twee raio's stilgestaan bij de raio-opleiding waarbij de sollicitatie- en selectie procedure aan de orde komt als ook de opzet van de opleiding en het 'raoibestaan'.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1995
AA19950033

De raio: een schaap met vijf poten? Nee, geen schaap!

L.A.M. van Dijke

Post thumbnail "In 2020 bent u rechter of officier van justitie. U hebt dan net de raio-opleiding afgerond. Waarom bent u daarvoor geselecteerd? Welke eisen worden aan u gesteld? Vragen die u zelf moet beantwoorden, vragen die ook de omgeving aan u stelt. Kernwoorden: robuust en pit! Dat bent u, dan hebt u … en nog meer. Lees waarom."

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2010
AA20100897

De rechter overboord?

M.F.J. Haak, F.G.H. Kristen

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende taken die een rechter binnen een gerecht kan hebben. De regering beoogt om de rechter ook een beheerstaak op te leggen. De redacteuren overwegen dat dit de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar kan brengen.

Opinie | Redactioneel
april 1996
AA19960226

De rechter veroordeeld

A. van Veen, A.J. Verheij

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de omgang van de burgers met de rechterlijke macht in Nederland en Engeland. In Engeland wordt ieder jaar een lijst van slects presterende rechters gepubliceerd in een juridisch tijdschrift. In het artikel wordt betoogd dat dit in Nederland afbreuk zou doen in het vertrouwen van de rechterlijke macht en de symboolfunctie voor het recht die rechters hebben.

Opinie | Redactioneel
juli 1994
AA19940485

De rol van de rechter-plaatsvervanger in de Nederlandse rechtspraak

M.A. Leijten

Opiniërend artikel over de rol van de rechter-plaatsvervanger binnen de rechterlijke macht. Waar de rechter-plaatsvervanger tot de jaren '70 weinig ingezet werd is sindsdien de inzet van de rechter-plaatsvervanger erg toegenomen om op die manier het tekort aan rechters aan te vullen. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter-plaatsvervanger.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1993
AA19930092

De wetgeving voor de modernisering van de rechterlijke organisatie

A.M.F. Loof-Donker

Dit artikel behandeld de nieuwe wetten die in werking zijn getreden om de rechterlijke organisatie te moderniseren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2002
AA20020158

Dissenting opinions

G.T.M.J. Raaijmakers

In dit redactionele artikel wordt door een redacteur ingegaan op de roep om dissenting en concurring opinions te introduceren in Nederland met het argument dat deze de rechtsvorming en rechtsontwikkeling helpen. De redacteur geeft voor en tegen argumenten en komt tot een afwijzende conclusie wat betreft invoering van de dissenting opinion.

Opinie | Redactioneel
januari 1993
AA19930004

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

H.U. Jessurun d'Oliveira

Post thumbnail In dit boek wordt betoogd dat de onwettige praktijk van 'reservisten' in de raadkamer van de Hoge Raad in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

9789492766830 - 25-11-2019

Een middel erger dan de kwaal

O. van Klinken, O. van der Linden

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de tendensen die leven in verschillende Europese landen om cassatie aan banden te leggen door middel van een verlofsysteem of boetesysteem bij misbruik van procesrecht. De redacteuren achten dit laatste in Nederland alleen mogelijk als de rechter de opgelegde boete moet motiveren. De redacteuren tekenen daar vervolgens bij aan dat dit in wezen weer een verzwaring van de werklast is.

Opinie | Redactioneel
november 1991
AA19910954

Eerste wet herziening rechterlijke organisatie i werking getreden

De teerling is geworpen!

Th.G.M. Simons

In dit artikel wordt de eerste wijzigingen besproken in een reeks van wetten die de wijziging van de rechterlijke organisatie regelen. Hierbij wordt de voorgeschiedenis, de doelstellingen en beleidsvoornemens en de fasering behandeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1993
AA19930045

Resultaat 13–24 van de 62 resultaten wordt getoond