Het diverse publiek van de rechter


De afgelopen jaren gaat in toenemende mate aandacht uit naar de begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken. Een rechterlijke uitspraak dient enerzijds juridisch precies en goed gemotiveerd te zijn, maar moet anderzijds ook begrijpelijk zijn voor de (laaggeletterde) lezer. In dit redactioneel plaatsen de auteurs vraagtekens bij de reeds bestaande projecten ten behoeve van begrijpelijkheid. Zij wijzen op het uiteenlopende lezerspubliek van een rechterlijke uitspraak en komen met een voorstel waarmee aan de behoeften van alle lezers kan worden voldaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. De Boeck, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Verschijning: oktober 2022

Archiefcode: AA20220731

Klare Taalbokaal laaggeletterheid rechtspraak taal toegang tot de rechter

Algemeen juridisch Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel