De rol van de rechter-plaatsvervanger in de Nederlandse rechtspraak


Opiniërend artikel over de rol van de rechter-plaatsvervanger binnen de rechterlijke macht. Waar de rechter-plaatsvervanger tot de jaren ’70 weinig ingezet werd is sindsdien de inzet van de rechter-plaatsvervanger erg toegenomen om op die manier het tekort aan rechters aan te vullen. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter-plaatsvervanger.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Leijten

Verschijning: februari 1993

Archiefcode: AA19930092

onafhankelijkheid onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger rechterlijke macht trias politica

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Opiniërend artikel