Oorlogsrecht

Resultaat 13–24 van de 30 resultaten wordt getoond

Het proces Milosevic (2002)

E. van Sliedregt

Het Milosevic proces is nog gaande, maar reeds nu al historisch te noemen. Milosevic zal de geschiedenis ingaan als het eerste (ex-)staatshoofd dat terechtstaat voor een internationaal straftribunaal. Hieronder volgt een korte bespreking van ‘Milosevic in Den Haag’.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
december 2003
AA20030911

Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I - H. Andriessen e.a.

M. Cupido

Post thumbnail

Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd.

Literatuur | Boekbespreking
oktober 2016
AA20160792

Individuele Aansprakelijkheid voor Misdrijven begaan tijdens een Niet-Internationaal Gewapend Conflict: Het Statuut van Den Haag

F. Comiche Andujar

Het Statuut van het Tribunaal van Den Haag bepaalt dat het Tribunaal individuen kan vervolgen voor het begaan van oorlogsmisdrijven in het voormalige Joegoslavië. Het interne karakter van het conflict roept echter vragen op ten aanzien van het toepasselijke internationale recht. Het gevolg zou kunnen zijn dat sommige oorlogsmisdadigers niet vervolgd kunnen worden. In dit artikel wordt bekeken of het Statuut dit probleem voldoende ondervangt.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
maart 1995
AA19950170

Judgment at Nuremberg

H.G. van der Wilt

Post thumbnail

In deze aflevering van 'Bouwstenen van het recht' staat het Paleis van Justitie in Neurenberg centraal. In 1945 en 1946 zetelde hier het Neurenberg Tribunaal, waar 22 exponenten van het naziregime terecht op verdenking van het plannen, voorbereiden, initiëren en plegen van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. 

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
februari 2015
AA20150088

Milosevic en command responsibility

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een agressor

E. van Sliedregt

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de strafbaarheid van Slobodan Milosovic. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: aansprakelijkheid van het individu in het internationale strafrecht, aansprakelijkheid van leidinggevenden en command responsibility.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2001
AA20010635

Nucleaire wapens in het internationale recht

Oorlog en Recht: een onverenigbare combinatie?

N. de Boer, J. Giltaij

In deze redactionele inleiding bij het bijzonder nummer 'Oorlog en recht' wordt ingegaan op de verschillende bijdragen die in dit nummer naar voren komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Opinie | Redactioneel
juli 2009
AA20090435

Private militaire ondernemingen en staatsaansprakelijkheid: een uitdagende combinatie

W.J.M. van Genugten

De centrale vraag van deze bijdrage is hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid van de staat der Nederlanden indien werknemers van private militaire en veiligheidsondernemingen zich, gewild of bij toeval, schuldig maken aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Aan de orde komen achtereenvolgens: een advies over deze materie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de reactie van de regering daarop (paragraaf 2), het Kamerdebat over de regeringsreactie (paragraaf 3), het internationale recht inzake staatsaansprakelijkheid (paragraaf 4), met een conclusie ter afronding (paragraaf 5). Het stuk heeft als belangrijkste bedoeling in kort bestek weer te geven wat er op het vlak van de private militaire ondernemingen en de staatsaansprakelijkheid zoal speelt, maar aarzelt niet stelling te nemen waar de auteurs dat zinvol achten.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090482

Recht doen aan Srebrenica

L. van Langen, S.A.M. Vermeulen

De juridische afwikkeling van de dramatische gebeurtenissen in Srebrenica kent voorlopig nog geen einde. De rechtbank Den Haag oordeelde op 16 juli jongstleden dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor de dood van 320 Bosnische mannen. Maar kan het recht wel recht doen aan een complexe realiteit zoals die zich afspeelde rond juli 1995?

Opinie | Redactioneel
november 2014
AA20140795

Recht, Politiek en het Systeem van Collectieve Veiligheid

W.G. Werner

In dit artikel behandelt de auteur de werkzaamheden en taken bij niet-interstatelijke oorlogen aan de hand van de volgende vraag: 'Welke functie hebben begrippen zoals ‘geweld’ en ‘zelfverdediging’ in de context van niet-traditionele conflicten waarin de Veiligheidsraad niet in staat blijkt om tijdig en doeltreffend op te treden?' Daarbij komen aan de orde: Het gebruik van geweld teneinde grootscheepse mensenrechtenschendingen te voorkomen of te beëindigen (de zogenoemde ‘humanitaire interventies’) en het gebruik van grensoverschrijdend geweld tegen niet-statelijke actoren, zoals bijvoorbeeld transnationaal of globaal opererende terroristische groeperingen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090510

Rechtsmacht hangt ook uit de loop van een geweer

M. den Heijer

Post thumbnail

Niet langer kan volgehouden worden dat ten tijde van oorlog uitsluitend de bijzondere regels gelden van het oorlogsrecht. Mensenrechten verliezen in een gewapend conflict hun werking niet, zo blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat betekent dat voor de normering van het optreden van ‘onze jongens’ (en meisjes) in bijvoorbeeld Mali, Irak en de wateren rond Somalië?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2015
AA20150357

Rechtsregimes tijdens militaire operaties

P. Ducheine

In deze bijdrage wil de auteur op summiere wijze de vraag beantwoorden aan de hand van welke rechtsregimes functioneel militair geweldgebruik in uitzendsituaties beoordeeld moet worden. ‘Rechtsregime’ wordt in deze bijdrage gebruikt in de betekenis van (rechts)regels die de uitvoering van operaties beheersen, inclusief geweldsinstructies. Samen met de rechtsgrondslagen –rechtsbases – voor een operatie, bieden zij het juridische kader van operaties.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090490

Resultaat 13–24 van de 30 resultaten wordt getoond