Resultaat 157–168 van de 196 resultaten wordt getoond

Rechtsgeleerdheid ≈ wetenschap

W.J.M. Voermans

Opinie | Column
Mei 2011
AA20110361

Rechtsvergelijking en taal

W. Pintens

Er bestaat een nauw verband tussen rechtsvergelijking en bet vertalen van teksten. De rechtsvergelijker zal gevonden informatie vaak in een anderstalig verslag moeten verwerken. Daarbij zal hij merken dat dit vertalen niet eenvoudig is en dat zowel een grondige kennis van de vreemde taal als van het bestudeerde rechtsstelsel noodzakelijk is. De auteur formuleert enkele vuistregels die de jurist kunnen behoeden voor een amateuristische rechtsvergelijking.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
Mei 1994
AA19940290

Rechtsvraag (282) Vennootschapsrecht

M. Verhorst, H.J. Vetter

Aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld. De lezers van Ars Aequi worden vervolgens opgeroepen hun antwoorden in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1999
AA19990770

Rechtsvraag (300) Verzekeringsrecht

F.H.E. van der Moolen

Aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus worden enkele vragen aan de lezers gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2002
AA20020107

Rechtvaardigheid en privaatrecht. Over rekkelijken en preciezen in een dynamische wereld

P.G.J. van den Berg

In deze bijdrage aan de rubriek proefschrift wordt stilgestaan bij de totstandkoming van een proefschrift. Deze informatie is ook zeer goed te gebruiken voor het schrijven van een scriptie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juli 2001
AA20010583

Reinhard Zimmermann en de theorie van de tennissport

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op boeken van Alexander McCall Smith, hoogleraar gezondsrecht in Edinburgh, waarin een verhaal over drie Duitse professoren aan de orde komt.

Opinie | Column
Juni 2008
AA20080421

Restructuring Legal Education in Europe

The Necessity of Comparative and European Law

B. Fauvarque-Cosson

Post thumbnail

Considerable changes occurred in European and international law. Lawyers are working in a pluralistic legal environment. Yet, legal education remains very parochial. European law schools should take advantage of the development of a real European legal culture in order to strengthen the comparative law element in legal education and promote new European approaches in legal education.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2014
AA20140867

Rode draad ‘Onder doctoren’

D.J. van Leeuwen

In de Rode draad bespreken hoogleraren promoties van hun leermeesters en gaan daarbij in op de sterke en zwakke punten en de invloed op de wetenschap van de dissertatie.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
Januari 2008
AA20080072

Scripta manent. Over schrijfvaardigheid in de rechtenstudie

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Taal is een wezenlijk onderdeel van het recht en daarmee het gereedschap van de jurist. Volgens de auteurs moeten rechtenstudenten om die reden al vroeg in de studie worden geschoold in de kunst van het schrijven en gebeurt dat binnen de rechtenopleidingen in Nederland nu onvoldoende. In dit redactioneel wordt dit probleem belicht en wordt verkend hoe universiteiten binnen de bestaande kaders het schrijven een prominentere rol in de rechtenstudie kunnen geven.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2021
AA20210883

Stenen voor brood

Tweeluik over Romeinsrechtelijk onderwijs

J.A. Ankum

Op 22 september 1992 werd in Amsterdam het congres 'Société internationale pour l'histoire des droits antiquités' gehouden. Professor Zwalve (RUG) gaf daar een lezing over de toekomst van het Romeinsrechtelijk onderwijs. Zijn pleidooi kwam erop neer dat bestudering van het Romeinse recht alleen zin heeft als het gezien wordt in verbinding met het hedendaagse recht en dat het onderwijs in dat vak zich met name op die verbinding moet richten. Deze visie lokte veel reactie uit van onder anderen professor Ankum (UvA). Hij vindt de visie van Zwalve op het Romeinse recht onhoudbaar en is van mening dat sinds in Duitsland in 1900 het Romeinse recht als geldend recht werd afgeschaft, het Romeinse recht uitsluitend volgens de nieuw-humanistische methode bestudeerd kan worden. Deze tegengestelde stellingnames waren voor de redaktie van Ars Aequi aanleiding om beide hoogleraren uit te nodigen de discussie in dit blad voort te zetten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1993
AA19930459

Still (not) amuse(d)

R.M. Wibier

In het meinummer van Ars Aequi constateerde Reinout Wibier dat het begrip dat studenten tonen van het goederenrecht soms nogal tegenvalt en dat hij zich zorgen maakte om de studiehouding van sommige onder hen. Hij vroeg studenten om zelf te reageren waarbij hij specifiek vroeg naar de oorzaken van het euvel. Op zijn verzoek kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Uit de reacties destilleerde Wibier een drietal hoofdpunten die hij in dit artikel bespreekt.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2014
AA20140614

Straf(proces)recht

C. Kelk

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal. In dit artikel staat het strafrechtonderwijs centraal. Echter algemene onderwijsveranderingen worden niet onderbelicht gelaten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2001
AA20010776

Resultaat 157–168 van de 196 resultaten wordt getoond