Resultaat 1081–1092 van de 1127 resultaten wordt getoond

Visualisering van ‘recht en onrecht’ in de Saksenspiegelillustratie

J. van Hoek

Dit artikel behandelt het werk van Eike van Repgow, die de zogenaamde Saksenspiegel heeft geschreven. Een juridisch werk, waar de Saksen het recht van die tijd konden vinden.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
december 2004
AA20040839

Vive la France

E.H. Hondius

In het februarinummer onderstreepte Ewoud Hondius het belang van het Duitse recht voor de rechtsontwikkeling in Nederland. In deze column onderwerpt hij het Franse recht aan eenzelfde analyse.

Opinie | Column
mei 2012
AA20120352

Voedsel en recht in de jagers-verzamelaarssamenleving van de Inuit

C.J. Bastmeijer, W.C.E. Rasing

Post thumbnail

Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen over de relatie tussen de mens en de natuur als voedselbron en tussen mensen onderling in een jagers-verzamelaarssamenleving?

Rode draad | Voedsel & Recht
oktober 2014
AA20140761

Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme

S. van de Bogaert

In deze mening vergelijkt de schrijver verschillende rechtsstelsels in haar strijd tegen voetbalvandalisme en geeft daarover zijn mening.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2007
AA20070329

Voordeelsontneming, vermoeden van onschuld en fair trial

Th.A. de Roos

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 5 juli 2001, ECLI:2001:0705JUD004108798, nr. 41087/98 (Philips v. The United Kingdom) Twistpunt in deze zaak is de Engelse regeling van de ontnemingsprocedure. Die kent een wettelijk vermoeden dat vermogen waarover de betrokkene in een bepaalde periode beschikt door criminele activiteiten is verkregen. De ontnemingsordering is volgens het hof geen 'criminal charge' in de zin van art. 6 lid 2 EVRM; daarom is in casu geen sprake van schending van die bepaling. Hiermee zit het hof op een andere lijn dan de Nederlandse rechtspraak en literatuur. Het hof toetst ambtshalve aan art. 6 lid 1 EVRM en komt tot de slotsom dat de Engelse rechter de rechten van de verdediging heeft gerespecteerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010996

Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes

J.E. Jansen

Wat hebben voortvluchtige slaven uit het oude Rome en lege bierflesjes uit het heden met elkaar gemeen? Jelle Jansen legt het uit in deze column.

Opinie | Column
september 2013
AA20130645

Voorwoord

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In dit voorwoord bij de nieuwe serie Digesten wordt de aanleiding besproken van het opstarten van deze nieuwe rubriek.

Rode draad | Digesten
juni 2005
AA20050432

Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur

G.C. Makkink, N. van Wijnen

Post thumbnail Aan welk eisen moet een gerechtsgebouw voldoen? In dit boek bespreken auteurs met uiteenlopende achtergronden deze en andere vragen vanuit verschillende perspectieven mede aan de hand van illustraties.

9789069166117 - 18-09-2013

Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur (Digitaal boek)

G.C. Makkink, N. van Wijnen

Post thumbnail Aan welk eisen moet een gerechtsgebouw voldoen? In dit boek bespreken auteurs met uiteenlopende achtergronden deze en andere vragen vanuit verschillende perspectieven mede aan de hand van illustraties.

9789069166117 - 18-09-2013

Vorming of uitholling van recht?

De normering van de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge Raad

M.J. Dubelaar

Post thumbnail De Hoge Raad betracht van oudsher de nodige terughoudendheid bij het toetsen van de bewijsbeslissing, nu het antwoord op de bewijsvraag in de kern een feitelijke aangelegenheid betreft waarin de Hoge Raad als cassatierechter niet te veel wil treden. Wat betreft de invulling van het bewijsrecht (die paar regels die het juridisch kader vormen waarbinnen de bewijsbeslissing moet worden genomen), heeft de Hoge Raad zich altijd tamelijk formalistisch én coulant opgesteld, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de wettelijke bewijsregeling is uitgehold en zich geen echte juridische bewijstheorie heeft ontwikkeld. In dit artikel wordt nader ingegaan op de rol van het recht bij de bewijsbeslissing en de opstelling van de Hoge Raad ter zake de normering van die beslissing. Betoogd wordt dat de Hoge Raad wel degelijk meer zou kunnen betekenen, maar dat vanzelfsprekend niet alle openliggende vragen op dit terrein in de cassatierechtspraak kunnen worden opgelost.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
juni 2015
AA20150528

Vreemdelingenbereid en rechtvaardigheid

Open brief aan C.W. Maris van F.C.L.M Jacobs

F.C.L.M. Jacobs, C.W. Maris

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand wisselt hij van gedachte met prof. dr. F.C.K.M. Jacobs over Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1998
AA19980020

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980668

Resultaat 1081–1092 van de 1127 resultaten wordt getoond