Taal in de internationaal-strafrechtelijke praktijk


Welke talen spreken en schrijven de rechters en andere procesdeelnemers in de Internationale Tribunalen? In welke talen zijn de rechtsbronnen gesteld? En van welke talen bedienen de gerechten zich als instituut? Deze vragen, die overigens niet uitsluitend aan de orde zijn in de internationale strafrechtspleging, staan in deze bijdrage op de voorgrond.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M.M. Orie

Verschijning: juli 2015

Archiefcode: AA20150612

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtMetajuridica Rechtspleging

Bijzonder nummer Recht & taal