Informatierecht

Resultaat 37–48 van de 202 resultaten wordt getoond

Handel in digitale kunst door middel van NFT’s. Do NFT’s make the internet ownable?

I. Koumans

Post thumbnail Non-fungible tokens (NFT’s) hebben veel stof doen opwaaien in de wereld van digitale kunst. De belofte is groot: NFT’s zouden het internet ownable maken. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt gezocht naar een mogelijke verklaring voor de impact van NFT’s op de digitale kunstwereld. Ook wordt ingegaan op de positie van de koper van een NFT door twee pragmatische vragen op het gebied van exploitatie van digitale kunst te bespreken.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230556

Het belang van een bagatel (Digitaal boek)

D.W.F. Verkade

Post thumbnail Rede uitgesproken door Dirk Verkade bij het afscheid als hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de Universiteit Leiden op 28 mei 2002. Pleidooi voor de invoering van een kwalitatieve en kwantitatieve maatstaf bij overtredingen van de auteurswet (substantialiteitsregel).

9789069164533 - 28-05-2002

Het ijzeren geheugen van internet

A.W. Hins

Wil je weten wat er terecht gekomen is van een ex-klasgenoot? Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het inschakelen van een zoekmachine op het internet. Binnen enkele seconden ontdek je dat hij vorig jaar als tweede is geëindigd bij een zeilwedstrijd op de Loosdrechtse Plassen. Of je vindt tal van brieven die hij heeft ondertekend als secretaris van een actiegroep tegen de bioindustrie. Voor het recht om ongehinderd inlichtingen en denkbeelden te ontvangen (art. 10 EVRM) is deze gemakkelijke toegang tot informatie natuurlijk gunstig. Er is echter ook een keerzijde.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080558

Het internetvergeetrecht

G.-J. Zwenne

Post thumbnail Vijf jaar vocht Mario Costeja González tegen Google. De inwoner van Coruña verlangde van de zoekmachine dat, in het geval er op zijn naam wordt gezocht, twee korte berichten uit de zoekresultaten zouden worden verwijderd. De berichten waren in 1998 gepubliceerd in het Spaans dagblad La Vanguardia en betroffen de openbare verkoop van onroerend goed van Costeja in verband met een beslag ter betaling van sociale zekerheidsschulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150009

Het vergeetrecht vijf jaar later

G.-J. Zwenne

Post thumbnail Zo een vijf jaar geleden wees het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest in de zaak van Google Spain tegen Mario Costeja González. Daarin erkende het rechtscollege het recht om te worden vergeten. Als er met behulp van een internetzoekmachine wordt gezocht op de naam van iemand, moet in voorkomend geval worden overgegaan tot verwijdering van de zoekresultaten die verwijzen naar webpagina’s waarop bepaalde informatie over deze persoon is te vinden. Dit op grond van de verwijder- en verzetsrechten waarin wordt voorzien door de privacywetgeving, indertijd de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en inmiddels, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190604

Hoezo, veranderde opvatting van privacy?

W.M.P. Steijn, A.H. Anton Vedder

Post thumbnail

Sociaal netwerksites zijn in korte tijd razend populair geworden. Met de populariteit onder gebruikers steeg de ongerustheid over allerlei privacyrisico’s waaraan de gebruikers zich zouden blootstellen. Relatieve buitenstaanders waaronder sociologen, juristen en ethici, wijzen in toenemende mate op de gevaren van verspreiding en (her-)gebruik van beschikbaar gestelde informatie voor andere doeleinden dan die welke door de gebruikers zijn beoogd. In discussies wordt nog regelmatig betoogd dat de ongerustheid overdreven is omdat de opvatting van privacy nu eenmaal aan veranderingen onderhevig zou zijn. Daarmee bedoelt men dan dat de grootgebruikers van de sites – met oververtegenwoordiging van jongeren en jongvolwassenen – kennelijk anders denken over privacy en dat zij bijgevolg de vermeende privacyrisico’s anders zouden inschatten. Het idee dat de opvatting van privacy door de tijd heen – als het ware per generatie – verandert, is interessant. De stelling verdient nader onderzoek.

Blauwe pagina's | Recht en Media
december 2011
AA20110854

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht (Digitaal boek)

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide

Post thumbnail Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

9789069165271 - 09-05-2007

Inleiding Rode Draad ‘Recht en reclame’

S.E. Bartels, M.J. Kroeze, H. Moons

Inleiding bij de rode draad voor het jaar 1993 'Recht en reclame'.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
januari 1993
AA19930013

Internet en democratie

Droom, werkelijkheid en een enkele nachtmerrie

K.L.K. Brants

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op de werking van democratie, burgerinitiatieven, journalistiek, grondrechten en de participatie van burgers in het publieke domein.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080524

Internetcriminaliteit: kinderpornografie in meervoudig perspectief

R. Kaspersen, J. Kerstens, R. Leukfeldt, A.R. Lodder, W. Stol

Deze bijdrage plaatst de verspreiding van kinderpornografie via internet, in een meervoudig perspectief. Achtereenvolgens komen aan bod gedragsregulering in cyberspace (de onderliggende sociologische dimensie); een overzicht van de ernstigste criminaliteitsvormen in cyberspace, de plaats die kinderporno daarbij inneemt en hoe kinderpornoverspreiding plaatsvindt (criminologische dimensie); welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan kinderpornobestrijding en wat hun mogelijkheden zijn, met bijzondere aandacht voor problemen in de opsporing (de integrale veiligheidskundige dimensie). Op verschillende plaatsen is daarbij aandacht voor wet- en regelgeving (de juridische dimensie).

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080531

Internetrecht 2022

Ars Aequi Libri

Post thumbnail De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Internetrecht zoals deze geldt op 1 augustus 2022.

9789493199750 - 12-08-2022

Journalistieke onafhankelijkheid, adverteerders en sponsors

G.A.I. Schuijt

In dit artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' wordt ingegaan op de regels die ingesteld zijn om de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen. Journalisten worden beïnvloed door commerciële partijen door snoepreisjes en andere voordelen. In dit artikel komen de regels voor de gedrukte media en de omroep aan de orde. Ook is er bij het artikel een verklarende woordenlijst opgenomen die een aantal vaktermen verklaart.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
december 1993
AA19930855

Resultaat 37–48 van de 202 resultaten wordt getoond