Resultaat 181–192 van de 198 resultaten wordt getoond

Rechtsvacum in cyberspace

P. de Vries, J. van Wielink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de problemen die het internet op juridisch gebied met zich meebrengen. Er kunnen zowel strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het online zetten van kinderporno, als auteursrechtelijke inbreuken worden gepleegd. Dit alles kan grensoverschrijdend gebeuren wat de repressie ervan een stuk ingewikkelder maakt.

Opinie | Redactioneel
november 1997
AA19970775

Rechtsvraag (222) Reclame

M. van Delft-Baas

Deze rechtsvraag behoort tot de rode draad 'Recht en reclame' waarbij een aansprakelijkheidsvraagstuk over een reclame voor een autao aan de orde komt alvorens de reclame op televisie verschijnt.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
maart 1993
AA19930215

Reklame en overlast

E.H. Hondius

In dit artikel wordt door Hondius ingegaan op overlast door reclame en hoe deze door zelfregulering beteugeld wordt. Hondius geeft daarbij een aantal concrete voorbeelden van overlast zoals man-vrouwpatronen die niet beteugeld worden, roken en rassendiscriminatie.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
september 1993
AA19930616

Stemra – Free Record Shop

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 november 1987, nr. 13045, ECLI:NL:HR:1987:AD0052, NJ 1988, 280, Informatierecht/AMI 1988/1, 15 (Stemra/Free Record Shop) De Hoge Raad bepaalt in dit arrest dat wanneer een grammofoonplaat waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd eenmaal met toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht en derhalve rechtmatig in het verkeer is gebracht, daarmede de openbaarmaking van die verveelvoudiging is voltooid. Verdere beschikbaarstelling van die verveelvoudiging aan derden, door verhuur, bruikleen of op andere wijze — of aanbieding voor zulk een doel —, is derhalve niet als een (verdere) openbaarmaking in de zin van de Auteurswet is aan te merken. In de noot wordt zowel ingegaan op de invulling van het begrip uitputting in het Nederlandse industriële eigendomsrecht als de invulling van hetzelfde begrip in het Nederlandse auteursrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale werking van de uitputting en de ratio van de uitputting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1989
AA19890941

Streaming music services: remedie tegen piraterij?

B. de Knock

De strijd tegen het illegaal aanbod van muziek voelt voor de rechthebbenden langzamerhand als water naar de zee dragen. Een strijd die wordt gekentekend door pyrrusoverwinningen en verbale lynchpartijen tussen onbegrepen consumenten en ongelukkige kunstenaars. In dit slagveld blijft de muziekliefhebber verward achter omdat enerzijds wordt gezegd dat piraterij de industrie schaadt en er anderzijds, meer dan ooit, interesse is in het luisteren naar of maken van muziek. Hoe krijgen we de consument aan het legale downloaden?

Blauwe pagina's | Recht en Media
februari 2011
AA20110086

Surveillance, privacy and public space in the Stratumseind Living Lab

The smart city debate, beyond data

M. Galič

Post thumbnail In this contribution I try to open up the debate on smart cities and living labs, particularly in the field of law and policy, beyond the focus on data. I offer a glimpse of a broader perspective by examining the Stratumseind Living Lab through surveillance and privacy theory, exploring the implications both for privacy and public space itself. This broadening of scope confirms the claim that an adequate regulatory response to a matter as complex as privacy in public space in the context of smart cities requires stepping outside the frame of existing laws and regulations, including going beyond data protection law.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190570

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

P.B. Hugenholtz

In dit artikel kijkt de auteur vanuit een auteursrechtelijk perspectief naar het internet. In hoeverre belemmert het auteursrecht de toegang tot content op internet? Er wordt ingegaan op illegaal downloaden, wettelijke beperkingen van het auteursrecht, Digital Rights Management en open content.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080581

VAR-jubileum pleitwedstrijd – Rechtsvraag (181)

E.J. Dommering

In 1989 bestaat de Vereniging voor Administratief Recht 50 jaar. Om dat te vieren organiseert de Vereniging op 20 april 1989 een administratiefrechtelijke pleitwedstrijd voor studenten. Daarvoor heeft prof.mr. E.J. Dommering, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat en procureur te 's-Gravenhage, een casus opgesteld, getiteld 'Grote Beer contra de STER e.a.', die hieronder wordt gepubliceerd. Bij deze roept de VAR-lustrumcommissie studenten van juridische faculteiten (of andere faculteiten waar administratief recht een belangrijk onderdeel van het curriculum vormt) op om aan deze jubileum pleitwedstrijd deel te nemen. Maar let op: men kan niet individueel meedoen. Het is de bedoeling dat facultaire teams van bij voorkeur vier personen gevormd worden. In verband daarmee worden studenten die willen meedoen verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met hun hoogleraar c.q. vakgroep administratief recht, alwaar ook inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn (1988).

Perspectief | Rechtsvraag
november 1988
AA19880796

Versterk de digitale deskundigheid bij de overheid en de rechtspraak

Interview met Corien Prins

W.Y. Hu, R.H.T. Jansen

Post thumbnail De digitale en de fysieke wereld raken in toenemende mate verweven. Die ontwikkeling biedt kansen, maar gaat ook gepaard met risico’s. Juristen zullen zich moeten verdiepen in deze materie, want één ding is zeker: digitalisering is here to stay. Redacteuren van Ars Aequi gaan daarom in gesprek over technologie, juristerij en expertise met Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Perspectief | Interview
maart 2023
AA20230221

Virtuele identiteiten en juridische problemen. Kan de wet uitkomst bieden?

S. Fennell-Van Esch, S. van der Hof, R. Marbus

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen identiteit en virtuele identiteit. Het belangrijkste gedeelte van het artikel gaat over de bescherming van de virtuele identiteit en de problemen die met virtuele identiteiten opkomen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080565

Vrijheid en vogels op het internet

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op het recht en vice versa. Aan de orde komen: consumentenbescherming, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht bescherming en privacy.

Opinie | Amuse
februari 2008
AA20080096

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ch. Alberdingk Thijm

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op de zorgplicht van verschillende 'tussenpersonen' op internet zoals Internet Service Providers (ISP's), marktwebsites en communicatiewebsites. Wat is hun zorgplicht ten opzichte van consumenten? De auteur bespreekt de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn electronische handel en het daarmee geintroduceerde art. 6:196c BW, het verstrekken van NAW-gegevens door ISP's en toezicht- en onderzoeksverplichtingen van ISP's.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080573

Resultaat 181–192 van de 198 resultaten wordt getoond