Internet en democratie

Droom, werkelijkheid en een enkele nachtmerrie


In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op de werking van democratie, burgerinitiatieven, journalistiek, grondrechten en de participatie van burgers in het publieke domein.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen