Resultaat 169–180 van de 208 resultaten wordt getoond

Maart 2021

KwartaalSignaal 158: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein, B.M. Leferink, D. Zwartjens

Juni 2021

KwartaalSignaal 159: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein, B.M. Leferink, D. Zwartjens

September 2021

KwartaalSignaal 160: Gezondheidsrecht

B.M. Leferink, D. Zwartjens

Leeftijdsgrenzen en het grenzeloze verlangen naar een kind

De discussie over de oudste moeder van Nederland vanuit rechtsfilosofisch perspectief

B.C. van Beers

In maart 2011 beviel de 63-jarige Tineke Geessink van een dochter. Haar post-menopauzale zwangerschap deed en doet veel stof opwaaien. Britta van Beers plaatst in dit artikel de drie meest gehoorde bezwaren tegen Geessinks zwangerschap in juridisch en filosofisch perspectief.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110574

Levensbeëindiging van wilsonbekwame patiënten

R. Berendsen

Sinds de uitspraken over de comateuze mevrouw Stinissen en de mongoloïde baby Ross wordt over levensbeëindiging van wilsonbekwame patiënten aanhoudend gediscussieerd. Alleen door een zuivere discussie komt men tot oplossingen. Schrijver besteedt aandacht aan de zelfgekozen vertegenwoordiger en het persoonsgebonden 'kwaliteit van leven' criterium.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
Januari 1991
AA19910021

Medisch Tuchtrecht

J.A. Schröeder

In deze column wordt ingegaan op de werking van het medisch tuchtrecht in de praktijk. Er wordt hierbij kort ingegaan op de geschiedenis van het medisch tuchtrecht. Daarna wordt er ingegaan op de werking van de Medische Tuchtwet die door het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag wordt toegepast.

Opinie | Column
Juli 1991
AA19910561

Medische aansprakelijkheid

R.P. Wijne

Post thumbnail

De werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener?

9789492766526 - 25-2-2019

Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten

J.H.H.M. Dorscheidt

Post thumbnail

Het Burgerlijk Wetboek biedt minderjarige patiënten vanaf 12 jaar de ruimte om in toenemende mate zelfstandig over hun medische behandeling te beslissen, mits deze minderjarige in staat is zijn behandelingsbelangen te behartigen. Het vaststellen van deze wilsbekwaamheid is echter niet altijd eenvoudig. Daarbij wordt het wettelijk systeem van leeftijdsgrenzen niet zelden gerelativeerd door de weerbarstige kindergeneeskundige praktijk. Onderstaande bijdrage vormt een juridische analyse van dit spanningsveld tussen wetgeving en zorgpraktijk en belicht tevens de positie van ouders.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2018
AA20180289

Medische Experimenten op Incompetenten: Over Individuele Rechten en Rechtbescherming

Incl. Afsluiting Rode Draad

L. Bergkamp

Ter afsluiting van de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' wordt er een artikel gepubliceerd over medische experimenten bij incompetenten. De auteur komt de conclusie dat medische experimenten bij wilsonbekwamen niet toelaatbaar zijn en geeft daar veel gronden voor aan. Daartoe bespreekt de auteur een concept-wetsvoorstel en gaat daarbij met name in op de begripsomschrijvingen.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
December 1991
AA19911157

Moet de medische tuchtrechter artsen kunnen schorsen direct na indiening van een klacht?

A.C. Hendriks

Post thumbnail De afgelopen tijd kwam aan het licht dat sommige artsen in Nederland jarenlang hun beroep op bedenkelijke wijze hebben kunnen uitvoeren, zonder dat er vanuit hun omgeving corrigerend werd opgetreden. Dit is niet alleen zorgwekkend, maar ook opmerkelijk. In de voorafgaande jaren is namelijk veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. In een poging beter te kunnen optreden bij ernstige vermoedens van disfunctioneren, stelt de Minister van VWS nu voor om de medische tuchtrechter de bevoegdheid toe te kennen een arts tijdelijk te schorsen direct na indiening van een tuchtklacht. Een goed voorstel? Hieronder wordt betoogd van niet.

Januari 2010
AA20100020

Nawoord ‘Euthanasie: de grens bereikt?’

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, J.B. Spath

In dit nawoord op een reactie wordt ingegaan op het onderscheid tussen een maatschappelijk en juridisch debat rondom euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2001
AA20010441

Nawoord op bovenstaande reactie

F.M.A. ´t Hart

De oorspronkelijke auteur 't Hart geeft een nawoord op een binnengekomen reactie over een artikel over orgaandonatie en donorcodicil.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1991
AA19911171

Resultaat 169–180 van de 208 resultaten wordt getoond