Resultaat 109–120 van de 131 resultaten wordt getoond

december 2019

KwartaalSignaal 153: Criminologie

C.G. van Wingerde

maart 2020

KwartaalSignaal 154: Criminologie

G. van Eijk

juni 2020

KwartaalSignaal 155: Criminologie

C.G. van Wingerde

september 2020

KwartaalSignaal 156: Criminologie

G. van Eijk

december 2020

KwartaalSignaal 157: Criminologie

C.G. van Wingerde

maart 2021

KwartaalSignaal 158: Criminologie

G. van Eijk

juni 2021

KwartaalSignaal 159: Criminologie

G. van Eijk

Mensenhandelaanpak in beweging; een kritische blik op de aanpak van arbeidsuitbuiting

J.P. van der Leun

Met de aanpak van arbeidsuitbuiting in de zin van mensenhandel wordt illegale arbeid in de beleidsretoriek sterk richting mensenhandel getrokken en wordt soms vergeten dat veel illegale arbeid geen excessen betreft. Anderzijds wordt in de praktijk uiteindelijk vaak niet gekeken naar de vraag of er indicaties zijn voor excessen of uitbuiting, maar gaat een snelle uitzetting van de migranten voor. De boodschap van dit artikel is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel ondubbelzinnig gericht dient te zijn op excessen en op de uitbuiters. Ook wordt aandacht gevraagd voor de ongelijkheid in de positie van illegale migranten die wel en niet herkend worden als slachtoffers van mensenhandel in die zaken waarin er sprake is van excessen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2013
AA20130114

Pathologisering van terrorisme?

Over de toenemende inschakeling van gedragsdeskundigen in terrorismezaken

J. Bijlsma

Post thumbnail

In strafzaken tegen Syriëgangers wordt regelmatig gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke rapportage over de geestesgesteldheid van de verdachte. In dit artikel wordt deze ontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt verkend welke invloed een psychische stoornis kan hebben op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van terrorismeverdachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2016
AA20160716

Plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn?

J.E.H. Beijers

Post thumbnail

Levensgebeurtenissen als trouwen en scheiden hangen volgens wetenschappelijk onderzoek samen met veranderingen in delictgedrag bij criminelen. Zo plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn en meer delicten als ze gescheiden zijn. In deze bijdrage wordt aan de hand van promotieonderzoek getoond dat deze verbanden complexer zijn dan ze lijken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2017
AA20170349

Predictive policing: de opkomst van een gedachtenpolitie?

M.B. Schuilenburg

Post thumbnail

Predictive policing is het nieuwste opsporingsmiddel van de Nationale Politie. De belofte ervan is dat niet alleen kan worden voorspeld wie criminaliteit gaat plegen, maar ook waar en wanneer criminaliteit gaat plaatsvinden. Onproblematisch is predictive policing niet. Het gevaar dreigt dat de grens van strafbaarheid zal opschuiven richting een ‘intentiestrafrecht’.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2016
AA20160931

Publiek-privaat of privaat-publiek? De particuliere onderzoeksmarkt nader bekeken

C.A. Meerts

Op basis van kwalitatief onderzoek wordt een inkijkje gegeven in de wereld van particuliere onderzoekers. Het gangbare idee dat de particuliere veiligheidssector een aanvulling vormt op dat wat de staat biedt, wordt kritisch tegen het licht gehouden en omgedraaid – het onderzoek laat zien dat particuliere onderzoekers en hun cliënten eerst kijken naar een privaatrechtelijke oplossing, die vervolgens eventueel kan worden aangevuld met een aangifte.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2018
AA20181052

Resultaat 109–120 van de 131 resultaten wordt getoond