Publiek-privaat of privaat-publiek? De particuliere onderzoeksmarkt nader bekeken


Op basis van kwalitatief onderzoek wordt een inkijkje gegeven in de wereld van particuliere onderzoekers. Het gangbare idee dat de particuliere veiligheidssector een aanvulling vormt op dat wat de staat biedt, wordt kritisch tegen het licht gehouden en omgedraaid – het onderzoek laat zien dat particuliere onderzoekers en hun cliënten eerst kijken naar een privaatrechtelijke oplossing, die vervolgens eventueel kan worden aangevuld met een aangifte.