Showing 25–36 of 178 results

Hoeveel mag frisse lucht kosten?

J.G. Boot, F.J.M. Hengst

Naar aanleiding van een onderzoek bleek dat luchtverfrissers kankerverwekkend zijn, als reactie hierop stelde de consumentenbond dat producenten bij ieder nieuw product verplicht moeten aantonen dat het niet schadelijk is, maar is dat wel mogelijk?

Opinie | Redactioneel
Februari 2005
AA20050061

Icesave: ‘If something seems too good to be true, it probably is’

H.M. Vletter-van Dort

Hoe is het mogelijk dat duizenden Nederlanders miljoenen euro’s hebben overgeboekt naar Landsbanki, een IJslandse bank die internetspaarders (via haar speciale internetspaarproduct met de naam Icesave) een wel heel hoge rente bood op de bij haar ingelegde bedragen? Had De Nederlandsche Bank niet moeten ingrijpen? Koesterde niemand argwaan? Hoe kan het dat deze IJslandse bank failliet is gegaan, de IJslandse staat in haar faillissement heeft meegesleurd maar dat vrijwel alle Nederlandse particuliere spaarders het grootste deel van hun ingelegde centjes netjes terug hebben gekregen? Prof. Vletter-van Dort rangschikt de feiten en gaat dan in op de vraag of DNB had kunnen of moeten ingrijpen.

Verdieping | Studentartikel
December 2009
AA20090810

Implementatiewet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

L.A.R. Siemerink

Op 12 januari 2018 is de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Staatsblad verschenen (Stb. 2018, 2). Met deze wet wordt de Europese richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. De wet treedt per 1 juli 2018 in werking en wordt in dit artikel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2018
AA20180406

Internationale consumentenovereenkomsten: wijziging van artikel 5 EVO gewenst!

C. Joustra

Bespreking van een proefschrift waarbij de vraag centraal staat welk recht van toepassing is indien een consument een internationale overeenkomst sluit. Aan de hand van het Europees Verdrag inzake verbintenissen uit overeenkomst wordt bekeken hoeveel rechtsbescherming consumenten toekomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 1997
AA19970828

Is een inkoper van medische hulpmiddelen een onderneming in de zin van het EG-mededingingsrecht?

J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 4 maart 2003, zaak T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50 (FENIN t. Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze noot bij dit arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg wordt ingegaan op het feit of een inkoper van medische hulpmiddelen onder het EG-mededingingsrecht valt en welke regels op haar van toepassing zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2003
AA20030464

Is een telefoonabonnement met gratis toestel een overeenkomst van consumentenkrediet

W.H. van Boom

Hoge Raad 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2014
AA20140825

September 2006

Katern 100: Consumentenrecht

E.H. Hondius

December 2006

Katern 101: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Maart 2007

Katern 102: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Juni 2007

Katern 103: Consumentenrecht

E.H. Hondius

September 2007

Katern 104: Consumentenrecht

E.H. Hondius

December 2007

Katern 105: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Showing 25–36 of 178 results