Economische analyse van het consumentenrecht


Het consumentenrecht wordt vaak beschreven als een geheel van rechtsregels dat de positie van de 'zwakke' consumenten tegenover de 'sterke' verkopers moet verstevigen. Deze zienswijze is geen geschikt uitgangspunt voor een consumentenbeleid. Als er een machtsonevenwicht bestaat, moeten de oorzaken daarvan worden verduidelijkt. De economische analyse kan daarbij helpen; ze kan tevens aangeven of de vooropgestelde doelstellingen van 'consumentenbescherming' door (een bepaald type van) regelgeving kunnen worden gerealiseerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Van den Bergh

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900787

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Bijzonder nummer Rechtseconomie