Resultaat 37–48 van de 2746 resultaten wordt getoond

(Pre-)insolventierecht in Engeland en Frankrijk

T.J. Dorhout Mees

Vorige maand is in Ars Aequi een schets van de ontwikkelingen op het gebied van de surséance van betaling gegeven. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het pre-insolventierecht in Engeland en Frankrijk geschetst. Daarbij zal summier worden ingegaan op de oude situatie, terwijl uitgebreider wordt stilgestaan bij de evaluatie en de meest recente wetgeving. In de vergelijking op een aantal hoofdpunten zal het Nederlandse recht worden betrokken. Daarbij zal het accent liggen op de voorstellen van de commissie insolventierecht van de vereniging 'Handelsrecht'.

Verdieping | Studentartikel
April 1988
AA19880226

15 jaar euthanasiewet

De balans opgemaakt

E. Pans

Post thumbnail

Nederland was het eerste land ter wereld met een euthanasiewet. Die bestaat nu 15 jaar. De auteur maakt de balans op. De Wtl functioneert op hoofdlijnen goed. Er is de afgelopen jaren een grote groei geweest van het aantal euthanasiegevallen. Nog steeds betreft het overgrote deel euthanasie bij kanker. Een relatief beperkt deel van de euthanasiepraktijk is maatschappelijk controversieel, zoals euthanasie bij dementie, psychiatrie en voltooid leven. In deze bijdrage volgt een schets van de ontwikkelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170273

20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is

S.E. Bartels

Post thumbnail

Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Juni 2012
AA20120478

25 civilisten

E.H. Hondius

In navolging van het boek ‘Bouwrechtjuristen’ stelde Ewoud Hondius voor deze column een lijst met 25 civielrechtelijke coryfeeën samen. De beredenering van zijn keuze voor deze 25 civilisten kan wegens ruimtegebrek helaas niet geplaatst worden...

Opinie | Column
Januari 2020
AA20200021

A whiter shade of pale: bye bye lords!

E.H. Hondius

Column over een opzienbarende uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij aan een componist 38 jaar na dato nog vergoedingen voor het gebruik van diens melodie werden toegekend. Daarop aanhakend gaat de columnist in op dat dit de laatste uitspraak is van de House of Lords nu deze is opgegaan in the Supreme Court of the United Kingdom.

Opinie | Column
November 2009
AA20090721

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
Januari 2008
AA20080073

A&D Pharma holding: going private (beëindiging status beurs-NV)

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 31 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2986, nr. 200.080.214/01 (Kairos Eurasion Fund/A&D Pharma ­Holding) Beëindiging beursnotering ('going private') van beurs-NV; verzet minderheidsaandeelhouders (beleggers) tegen gedwongen exit of omruil van 'hun certificaten' in niet genoteerde aandelen; effectenrechtelijke beleggersbescherming en NV-rechtelijke rechtsmiddelen van aandeelhouders.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2011
AA20110732

Aandeelhoudersgeschillen in persoonsgebonden samenwerking en uitkoop

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 2 mei 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AG8142, 245/2001 OK, JOR 2002/156, m.nt. mr. M.W. Josephus Jitta (Goglio Luigi Milano SpA, Milaan tegen L. Goglio, Milaan) Geschillen tussen aandeelhouders die tezamen aandeelhouders zijn in een internationale groep van vennootschappen en rechtspersonen. Uitkoopprocedure in een Nederlandse groepsvennootschap. Uitkoop mogelijk in ‘besloten’ verhoudingen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2002
AA20020825

Aankoopkosten van een deelneming behoeven niet te worden geactiveerd

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 24 mei 2002, nr. 37 021, ECLI:NL:HR:2002:AD8553 Bij aankoop van een deelneming kunnen de aankoopkosten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin deze kosten worden gemaakt. Deze kosten behoeven derhalve niet als onderdeel van de aankoopprijs als kostprijs van de deelneming te worden geactiveerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2003
AA20030203

Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht

W.H. den Harder

Wanneer zou een betrokkene bij een verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen niet veroordeeld moeten worden als pleger van het verkeersmisdrijf van artikel 6 WVW 1994? Kunnen aan het privaatrecht argumenten worden ontleend om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijzen? Het privaatrecht kent, anders dan het strafrecht, een eigen schuld -verweer. De causale bijdrage van een slachtoffer aan het verkeersongeval staat in het civiele recht vanzelfsprekend ter discussie. Veel strafrechters kunnen daarentegen weinig waardering opbrengen voor een verdachte die (dit)verweer voert.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2007
AA20070381

Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind

Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden?

M.W. den Boogert

Ondernemingen kunnen zelfstandig of afhankelijk zijn. Naast afhankelijke ondernemingen die dochterondernemingen in concern- of groepsverband zijn, bestaan er joint venture-ondernemingen die afhankelijk zijn van samenwerkende joint venture-partners zonder dat zij behoren tot het concern of de groep van een van de partners. Wordt de joint venture-onderneming uitgeoefend in de vorm van een NV of een BV, dan kan een spanningsveld ontstaan tussen de dwingendrechtelijke wettelijke inrichting van de NV en de BV en de wens van de samenwerkende partners hun ondernemersdoelstelling in de joint venture-vennootschap tot gelding te kunnen brengen.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950354

Resultaat 37–48 van de 2746 resultaten wordt getoond