15 jaar euthanasiewet

De balans opgemaakt


Nederland was het eerste land ter wereld met een euthanasiewet. Die bestaat nu 15 jaar. De auteur maakt de balans op. De Wtl functioneert op hoofdlijnen goed. Er is de afgelopen jaren een grote groei geweest van het aantal euthanasiegevallen. Nog steeds betreft het overgrote deel euthanasie bij kanker. Een relatief beperkt deel van de euthanasiepraktijk is maatschappelijk controversieel, zoals euthanasie bij dementie, psychiatrie en voltooid leven. In deze bijdrage volgt een schets van de ontwikkelingen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Pans

Verschijning: april 2017

Archiefcode: AA20170273

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Verdieping Verdiepend artikel