Rechtsvraag (176) belastingrecht


In deze korte rechtsvraag wordt de vraag gesteld wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.A.M. van Dijck

Verschijning: Januari 1988

Archiefcode: AA19880061

aandelen minderheid nominaal bedrag uitkoop

Belastingrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen