Resultaat 157–168 van de 205 resultaten wordt getoond

Ruzies onder professoren – deel I

E.H. Hondius

In deze column wil Ewoud Hondius enkele Oude Ruzies onder professoren oprakelen.

Opinie | Column
Juni 2015
AA20150453

Same difference

E.H. Hondius

Voor (beginnende) juristen zijn niet alleen juridische bronnen interessant, ook een blad als de New Yorker kan juridische inspiratie bieden, aldus Ewoud Hondius in deze column.

Opinie | Column
December 2020
AA20201116

Schakelbepalingen in de volgende versnelling

C.C. de Kluiver, O. Oost

Post thumbnail

De Blauwe pagina’s zijn dit jaar een ‘Ode aan de schakelbepalingen’. Deze scharnieren van het recht knopen verschillende afdelingen, wetboeken of soms zelfs rechtsgebieden aan elkaar. In deze eerste bijdrage staan Charlotte de Kluiver en Olivier Oost eerst stil bij schakelbepalingen in het algemeen en daarna behandelen zij een belangrijke bepaling in het burgerlijk recht, namelijk artikel 3:15 BW.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
Januari 2017
AA20170004

Shanghai

E.H. Hondius

Half augustus maakte de Jiao Tong-universiteit in Shanghai haar jaarlijkse ranglijst van topuniversiteiten bekend. Ewoud Hondius plaatst er enige kanttekeningen bij.

Opinie | Column
Oktober 2019
AA20190754

Shylock’s case

E.H. Hondius

Ewoud Hondius wijst in deze column op de mogelijkheid om de zaak van de koopman van Venetië bij het juridisch onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld in een moot court.

Opinie | Column
November 2019
AA20190847

Slachtoffers van het Duitsche geweld

P.C. Kop

Post thumbnail

Geschiedschrijving van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de Tweede Wereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

9789069162812 - 1-7-2014

Slachtoffers van het Duitsche geweld (Digitaal boek)

P.C. Kop

Post thumbnail

Geschiedschrijving van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de Tweede Wereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

9789069162812 - 1-7-2014

Spiegels voor rechters

Beschouwingen over literatuur en recht

, A.M.P. Gaakeer, M. Goslings, E.A.G. van Ouderaa

Post thumbnail

Kan de jurist, en in het bijzonder de rechter, iets leren van literatuur, als daarmee geen vakliteratuur maar romans, poëzie en toneelstukken wordt bedoeld?

9789069169477 - 15-1-2006

Spiegels voor rechters (Digitaal boek)

Beschouwingen over literatuur en recht

, A.M.P. Gaakeer, M. Goslings, E.A.G. van Ouderaa

Post thumbnail

Kan de jurist, en in het bijzonder de rechter, iets leren van literatuur, als daarmee geen vakliteratuur maar romans, poëzie en toneelstukken wordt bedoeld?

9789069169477 - 15-1-2006

Starbucks en het sociale geweten van een universiteit

E.H. Hondius

Op één van de in het zuiden gelegen Nederlandse universiteiten werd de komst van een Starbucks met gejubel ontvangen. Maar of de Amerikaanse koffieketen dat enthousiasme verdient, is volgens Ewoud Hondius nog maar de vraag.

Opinie | Column
December 2014
AA20140901

Stoelendansen met de macht: de trias politica in coronatijd

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

De trias politica is geen statisch begrip. De verhouding tussen de staatsmachten verschuift al naar gelang de context en het tijdsgewricht. De coronacrisis laat dat goed zien. In de afgelopen periode nam de regering het heft stevig in handen. We moeten er echter voor waken dat door langdurige machtsopeenhoping bij de uitvoerende macht de gezonde rechtsstatelijke verhoudingen zoek dreigen te raken.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2020
AA20200861

Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken

P.G. Wiewel, R.E. de Winter

Post thumbnail

In dit boek wordt getracht de mogelijke consequenties van de in 2007 inwerkingtreding Wet stroomlijning hoger beroep te belichten. De auteurs zijn vrijwel allemaal raadsheer bij gerechtshof Amsterdam.

9789069167114 - 22-1-2007

Resultaat 157–168 van de 205 resultaten wordt getoond