Resultaat 169–180 van de 202 resultaten wordt getoond

The spy who never came in from the cold II

E.H. Hondius

Dit is de laatste column van Ewoud Hondius voor Ars Aequi. Hij blikt terug naar zijn column over meesterspion George Blake uit 2013 om te illustreren hoe recht en feiten zich altijd ontwikkelen.

Opinie | Column
Juni 2021
AA20210540

Towards a European student law review

E.H. Hondius

Ewoud Hondius pleit – deze keer wat serieuzer dan vorige maand – voor een Engelstalige bijlage bij Ars Aequi, die ook is gericht op de lezers van buitenlandse 'Ars Aequi's'.

Opinie | Column
Mei 2017
AA20170373

Trias overseas

E.H. Hondius

In het kader van het themanummer over de rechter in de trias politica werpt Ewoud Hondius in deze column een blik over de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Opinie | Column
Oktober 2020
AA20200873

Trots op Nederlands recht?

E.H. Hondius

Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.

Opinie | Column
November 2015
AA20150871

Trouble in de Trias

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

Post thumbnail

Bijdragen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

9789493199170 - 24-3-2021

Tussen feit en fictie

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Het thema ‘de feiten en het recht’ wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-9-2014

Tussen feit en fictie (Digitaal boek)

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Het thema 'de feiten en het recht' wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-9-2014

Valse noot

M.V. Polak

Martijn Polak doet uit de doeken wat voor een vals plannetje hij had in de tijd dat hij annotator voor Ars Aequi was.

Opinie | Column
September 2019
AA20190656

Valse zeden

Voor de schuur, in de schuur, na de schuur

C.J.W. Veraart

Post thumbnail

Actueler dan ooit! Een klassieker op het gebied van valse aangiften en waarheidsvinding. Een eyeopener voor eenieder die met zedenzaken te maken heeft of zich erin wil verdiepen.

9789069166575 - 10-4-2012

Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom?

V. Mak

Post thumbnail

Eigendom wordt in de deeleconomie naar de achtergrond gedrongen ten faveure van gedeeld gebruik van zaken. Deze bijdrage analyseert welke effecten de verschuiving van ownership naar access heeft voor de individuele rechtspositie van gebruikers van zaken en voor het waarborgen van collectieve belangen. De voorlopige conclusie is dat een afnemend belang van eigendom beide aspecten onder druk zet.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180664

Van Portalis naar de toeslagenaffaire

E.H. Hondius

In deze column pleit Ewoud Hondius voor (meer) verwijzingen naar de wereldliteratuur.

Opinie | Column
April 2021
AA20210345

Van reiscourant tot European Review

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vertelt in deze column over zijn fascinatie voor tijdschriften, die begon met zijn zelfgemaakte Reiscourant en uiteindelijk leidde naar (onder veel meer) de European Review of Private Law, met bijdragen uit en over heel Europa.

Opinie | Column
Maart 2021
AA20210234

Resultaat 169–180 van de 202 resultaten wordt getoond