Resultaat 145–156 van de 205 resultaten wordt getoond

Rechtsbronnen en rechtssysteem (Digitaal boek)

E. Poortinga

Post thumbnail

Een eerste verkenning van het recht in Nederland dat inzicht geeft in het recht als systeem.

9789069164137 - 1-8-2001

Rechtspleging (Digitaal boek)

A.F.M. Brenninkmeijer

Post thumbnail

Rechtspleging geeft een overzicht van de inrichting van de rechterlijke organisatie en van de wijze waarop rechters hun taak vervullen als geschillenbeslechters.

9789069162096 - 1-9-1995

Rechtspreken roep ik gaat van Hm

M.V. Polak

Rechtspreken is niet gemakkelijk. Een rechter hoort vaak een kakafonie van door partijen aangedragen standpunten, en moet dan een oordeel vellen. Hoe? Met een flinke dosis scepsis én ‘willing suspension of disbelief’, aldus Martijn Polak in deze column.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2019
AA20190190

Rechtsvergelijking in Duitsland en met Frankrijk

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over op andere landen gerichte juristenverenigingen.
 

Opinie | Column
Juni 2018
AA20180461

Rechtsvinding (Digitaal boek)

J.A. Pontier

Post thumbnail

Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

9789069162027 - 1-7-1998

Rechtsvorming door de Hoge Raad

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Post thumbnail

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-5-2016

Rechtswetenschap (Digitaal boek)

F.B.M. Kunneman

Post thumbnail

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

9789069161013 - 1-8-1991

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? (Digitaal boek)

Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving

B.C. Labuschagne

Post thumbnail

Nu de secularisering in feite ‘voltooid’ is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

9789069165264 - 14-1-2005

Richard Posner: meer dan rechtseconoom alleen

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over de literaire carrière van één van de bekendste Amerikaanse rechters, Richard Posner.

Opinie | Column
December 2016
AA20160930

Rode draad ‘Beschermenswaardige partijen’

Woord vooraf

M.M. Kappé, D.W. van Maurik, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma, B.F.M. Vulto

Post thumbnail Dit is het Woord vooraf bij de Rode Draad 2020. Nu op het Malieveld wederom steeds vaker wordt gedemonstreerd, is het belangrijk om te reflecteren op de vraag wie we in deze maatschappij willen beschermen, waarom we dat willen en of het huidige wettelijk kader ook aan deze behoefte voldoet. In de Rode Draad 2020 staat daarom de ‘beschermenswaardige partij’ centraal.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200092

Rode draad ‘Rechtseenheid’

Woord vooraf

M.T. Beumers, J.R. Duin, J. van Mourik, L. Noyon, O. Oost, B.F.M. Vulto, S.N.P. Wiznitzer

Post thumbnail

Dit is het woord vooraf bij de Rode draad 'Rechtseenheid'.

Rode draad | Rechtseenheid
Januari 2018
AA20180076

Rolbericht

M.V. Polak

Martijn Polak verhaalt in deze column over de rolzitting in zijn tijd als advocaat-stagiaire, en nu, als rolraadsheer. Het was en is nooit saai!

Opinie | Column
Februari 2019
AA20190120

Resultaat 145–156 van de 205 resultaten wordt getoond