Ik ben niet overtuigd (Digitaal boek)

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse


Dit Liber Amicorum is tot stand gekomen bij gelegenheid van het afscheid van mr. Peter Ingelse als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam per 1 mei 2015.

De bundel bevat bijdragen van zeer uiteenlopende aard en inhoud en reflecteert daarmee de veelzijdigheid van Peter Ingelse als jurist. Naast een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer, is er ook aandacht voor andere aspecten van de loopbaan van Peter Ingelse, in de vorm van bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

Enkele persoonlijke bijdragen uit de kring van de naasten van Peter Ingelse schetsen bovendien een openhartig beeld van zijn persoonlijkheid en zijn drijfveren.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.