Blokken

De basis van het boekenfonds wordt gevormd door onze bekende studiereeksen: Wetsedities Jurisprudentiebundels Handboeken Geschetstreeks Procesdossiers Cahiers Ars Aequi Geschetst In Ars Aequi Geschetst wordt per deeltje een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied wordt verduidelijkt met handige schema’s die het rechtssysteem inzichtelijk maken, […]
Verwacht bij Ars Aequi Libri
Ars Aequi maandblad voorschrijven Een abonnement op Ars Aequi Maandblad kost voor studenten slechts € 20 per jaar. Tot het studentabonnement behoort ook standaard de toegang tot het gehele archief van Ars Aequi. Daarnaast geven nagenoeg alle faculteitsbibliotheken via hun internetverbinding toegang tot het digitale Maandblad- en KwartaalSignaalarchief. Hiermee hebben studenten gratis toegang tot ons […]
Zie jij soms door de vele hoofdstukken van je handboek de grote lijnen niet meer? Ars Aequi Geschetst maakt studeren eenvoudiger: het recht in handige schema’s! Deze studiereeks helpt jou als student bij het bestuderen en begrijpen van de studiestof om zo beter voorbereid te zijn op je tentamen. Per deeltje wordt een globaal overzicht van het […]
Contact van de klantenservice en medewerkers van Ars Aequi Libri. Schrijven voor Libri Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri…