Blokken

De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. De volgende mensen hebben zitting in de Ars Aequi Boekenraad: Privaatrecht René Klomp Marjolein van Rest Harriët Schelhaas Daniël Stein Valérie Tweehuysen Emil Verheul Koen van Vught Staats-, […]
Ars Aequi Libri is de boekentak van Ars Aequi. Onder deze naam geeft Ars Aequi sinds 1975 juridische (studie)boeken uit. Ars Aequi heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan […]
Meer boeken
Studenten Studentabonnementen | Studentartikelen | Redacteur worden | Ars Aequi-prijs | Studieondersteuning… meer informatie Docenten Publicaties en uitgaven | Studie & onderwijsondersteuning | Ars Aequi voorschrijven | Overnametoestemming | Docentexemplaren… meer informatie Auteurs Schrijven voor Ars Aequi Maandblad | Artikelrichtlijnen | Open Access | Studentartikelen | Ars Aequi-prijs | Schrijven voor Ars Aequi Libri… meer informatie Adverteerders Ars Aequi is het grootste juridische tijdschrift en online […]