Blokken

Het KwartaalSignaal verschijnt als online naslagwerk bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Een compleet overzicht voor wetenschappers en praktijkjuristen. Als student ben je met KwartaalSignaal altijd […]
Ars Aequi is een algemeen juridisch vakblad dat alle rechtsgebieden beslaat en zich speciaal richt op het juridisch onderwijs en de juridische beroepspraktijk. Het onderwijs gebruikt Ars Aequi intensief als basis voor colleges, tentamens en scripties. De rechtspraktijk leest Ars Aequi voor de opiniërende en verdiepende bijdragen en om op de hoogte te blijven. De […]
Wil jij je breed ontwikkelen, van elk rechtsgebied op de hoogte blijven, over het laatste juridische nieuws beschikken, verder kijken dan de verplichte lesstof, de juiste bronnen tot je beschikking hebben, je oriënteren op verschillende vakgebieden en voorzien zijn van alle informatie over je studieloopbaan en je toekomstige carrière? Oftewel een jurist met een briljante […]
Webboeken Webboeken zijn digitale boeken die vrijwel exact overeen met het papieren boek (inclusief paginanummering). Webboeken zijn online in te zien en beschikken over een aantal handige functies zoals direct naar het paginanummer overeenkomstig met het boek gaan, doorklikken vanuit de inhoudsopgave, zoeken in de tekst en klikbare voetnoten.  De webboeken zijn alleen online beschikbaar. […]
De basis van het boekenfonds wordt gevormd door onze bekende studiereeksen: Wetsedities Jurisprudentiebundels Handboeken Geschetstreeks Procesdossiers Cahiers Ars Aequi Geschetst In Ars Aequi Geschetst wordt per deeltje een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied wordt verduidelijkt met handige schema’s die het rechtssysteem inzichtelijk maken, […]