Zorgvuldige besluitvorming

Het hellende vlak tussen onomstotelijk bewezen feiten en algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten


Bestuursorganen moeten besluiten zorgvuldig voorbereiden. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet voor niets een ‘algemeen beginsel van behoorlijk bestuur’. Maar hoe ver gaat dat zorgvuldigheidsbeginsel eigenlijk? En hoe toetst de bestuursrechter in de praktijk of een besluit zorgvuldig is voorbereid? Van degene die twijfelt aan de zorgvuldigheid van een besluit, wordt door de bestuursrechter soms een zodanig vergaande wetenschappelijke onderbouwing verwacht, dat voortzetting van het bestuursrechtelijke geding illusoir wordt. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: oktober 2013

Archiefcode: AA20130724

bewezen feiten elektromagnetische straling honingbijen wetenschappelijke inzichten zorgvuldigheidsbeginsel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Opinie Amuse