Zolang de onderdanen slechts aan de algemene wil onderworpen zijn, gehoorzamen zij niemand – alleen hun eigen wil


“Zolang de onderdanen slechts aan de algemene wil onderworpen zijn, gehoorzamen zij niemand – alleen hun eigen wil”, aldus Rousseau, die onderwerp is van deze column.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Verschijning: februari 2021

Archiefcode: AA20210197

democratie despoot natuurtoestand Rousseau Verlichting vrije wil

Metajuridica Rechtsfilosofie

Perspectief Column