ZED+ BV: magische metamorfose van samenwerkings-BV in quasi-beurs-NV


Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5049, nrs. 200.197.493/01 tot en met 03 OK (ZED+ BV).
Ernstig ontwrichte samenwerking tussen buitenlandse partners in Nederlandse holding-BV. Geen gerichte herstel- of exit-actie, maar voortzetting ruzie in een enquêteprocedure. OK zet in lange reeks steeds verder ingrijpende voorzieningen het persoonsgebonden karakter van de BV terzijde en beveelt materialiter een finale afwikkeling waarbij de partners buitenspel staan, maar een van hen daarbij als bieder direct betrokken blijft.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180490

Gerechtshof Amsterdam 08-12-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:5049) zaaknummer: 200.197.493/01 tot en met 03 OK

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie