Wouters: is het beroep van advocaat een aparte tak van sport?


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 februari 2002, zaak C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98 (J.C.J. Wouters en anderen en Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) in tegenwoordigheid van de Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap)

Verzuim ava voldoende te betrekken in strategische beslissingen, afwijzing bod op dochter respectievelijk op de NV zelf, aangaan van een joint venture: wanbeleid?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juni 2002

Archiefcode: AA20020441

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 19-02-2002 (ECLI:EU:C:2002:98) zaaknummer: C-309/99

mededingingsbeperking Rule of reason vrij verkeer van diensten vrije beroepen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie