Winstdrainage ten gunste van een Ierse concernfinancieringsmaatschappij


Hoge Raad 8 februari 2002, nr. 36 358, ECLI:NL:HR:2002:AB2856, BNB 2002/118

Door een Nederlandse vennootschap aan een Ierse concernfinancieringsmaatschappij betaalde rente op een lening ter financiering van de aankoop van een tweetal concernvennootschappen is in Nederland aftrekbaar. Daaraan staat niet in de weg dat deze rente in Ierland tegen een speciaal tarief van 10% is belast.