Toont alle 9 resultaten

Discriminatie ten aanzien van werkkamer en koffiegeld

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 17 november 1993, nr. 28587, ECLI:NL:HR:1993:ZC5505, BNB 1994/36 Uitspraak van de Hoge Raad waar de vergoeding van koffie door de werkgever in verhouding met de inkomstenbelasting centraal staat in het kader van het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad oordeelt daarbij met de volgende rechtsregel: 'Als niet-ambulante werknemers op basis van begunstigend beleid van de belastingdienst onbelast vergoeding van hun uitgaven voor koffie kunnen krijgen, brengt deze begunstiging op grond van het gelijkheidsbeginsel met zich mee dat degenen die van hun werkgever daarvoor geen vergoeding krijgen, deze kosten af kunnen trekken.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1994
AA19940526

Fiscale aspecten van converteerbare obligaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 19 juni 1996, nr. 30 046, ECLI:NL:HR:1996:AA1818, BNB 1996/300 De waarde van het conversierecht vormt voor de obligatiehouder geen inkomsten uit vermogen. Voor de vennootschap ligt het conversierecht in de kapitaalsfeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1997
AA19970444

Kosten van een buitenlandse deelneming

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 april 2001, nr. 35729, ECLI:NL:HR:2001:AB0990, BNB 2001/257 Naar Nederlands belastingrecht zijn de financieringskosten van een buitenlandse deelneming niet aftrekbaar. De vraag is of deze beperking in strijd is met EG-recht. De Hoge Raad stelt vragen aan het Hof van Justitie EG.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2002
AA20020175

Kosten van kantoorruimte

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 13 maart 1996, nr. 31286, ECLI:NL:HR:1996:AA1999, BNB 1996/171 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de aftrekbaarheid van de kosten van de huur van kantoorruimte bij de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk indien het grootste gedeelte van het inkomen ook daadwerkelijk in deze gehuurde kantoorruimte wordt verdiend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1996
AA19960639

Studiefinanciering vs. de fiscus

Beantwoording Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

H.S.M. Kruijer

In deze rechtsvraag komt de vraag aan bod tot wanneer een belastinginspecteur een uiteindelijke aanslag op mag leggen. Verder wordt de redelijkheid van een bepaalde aanslag beoordeeld.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2007
AA20070711

Toepassing van het gelijkheidsbeginsel op de kosten van kinderopvang

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 december 1990, nr. 27.071, ECLI:NL:HR:1990:ZC4477, BNB 1991/76 Uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel op de kosten van de kinderopvang waarbij de Hoge Raad (samengevat) tot het volgende oordeel komt: 'Nu bij ministeriële resolutie is bepaald dat de vergoeding door de werkgever van de kosten van kinderopvang in een niet-gesubsidieerde instelling onbelast is voor zover zij meer bedraagt dan de eigen bijdrage voor opvang in een gesubsidieerde instelling, brengt het gelijkheidsbeginsel met zich mee dat de kosten van kinderopvang aftrekbaar zijn voor zover de werkgever deze kosten onbelast had kunnen vergoeden, tenzij voor de ongelijke behandeling een redelijke grond bestaat'. In de noot wordt hier dieper op ingegaan waarbij ook eerdere rechtspraak over de aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang wordt besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1991
AA19910582

Wat is daar nu mis mee?

Rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

In deze rechtvraag worden vragen gesteld over het belastingrecht; in het bijzonder het venootschapsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2005
AA20050054

Wat is daar nu mis mee?

Beantwoording rechtsvraag (317) Belastingrecht

G.T.K. Meussen

Beantwoording van een rechtsvraag over het belastingrecht, meer specifiek de vennootschapsbelasting en de aftrekbaarheid van bepaalde posten.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2005
AA20050410

Winstdrainage ten gunste van een Ierse concernfinancieringsmaatschappij

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 8 februari 2002, nr. 36 358, ECLI:NL:HR:2002:AB2856, BNB 2002/118 Door een Nederlandse vennootschap aan een Ierse concernfinancieringsmaatschappij betaalde rente op een lening ter financiering van de aankoop van een tweetal concernvennootschappen is in Nederland aftrekbaar. Daaraan staat niet in de weg dat deze rente in Ierland tegen een speciaal tarief van 10% is belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2002
AA20020644

Toont alle 9 resultaten