Wijzigingsvoorstel Wet op de Weerkorpsen: beter laat dan nooit!


Over particuliere beveiliging, een onderwerp dat op oneigenlijke wijze wordt geregeld in de Wet op de Weerkorpsen, is vooral de laatste twee decennia veel te doen geweest. Sceptici zien het als een fenomeen dat ongecontroleerde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Voorstanders menen dat het een adequaat middel is ter bestrijding van vooral kleine criminaliteit. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Aan de hand van het onlangs ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de Weerkorpsen wordt hieronder ingegaan op de verhouding van de particuliere beveiliging ten opzichte van de politie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Glas

Verschijning: april 1990

Archiefcode: AA19900222

betrouwbaarheid beveiliging legitimatiebewijs personeel privatisering uniform verantwoordelijkheid

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving