Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen


In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen van Boek 1 BW die sinds 1 januari 2009 inwerking zijn getreden daar waar het de adoptie van buitenlandse kinderen betreft door personen van gelijk geslacht. De wet geeft de volgende veranderingen: het wordt mogelijk voor echtparen van gelijk geslacht om buitenlandse kinderen te adopteren, de adoptieprocedure wordt verkort, de versoepeling van de voorwaarden voor adoptie van een door natuurlijke bevruchting geboren kind binnen de relatie van de moeder. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de wetswijziging, wordt de regeling en de veranderingen uitvoerig besproken. Ook komt de parlementaire behandeling aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Hoppe

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090191

adoptie belangen kind buitenlandse kinderen Kinderbescherming paren van gelijk geslacht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving