‘What do you mean, Handelsrecht?’


In deze bijdrage wordt ingegaan op de verhouding tussen het handelsrecht en het privaatrecht na de invoering van het NBW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.F. Haak

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980262

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Handelsrecht

Opinie Opiniërend artikel