Wetsvoorstel verkeersongevallen


Het huidige verkeersaansprakelijkheidsrecht kent een bijzondere regeling ter bescherming van ongemotoriseerde verkeersdeelnemers (art. 185 Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW 1994). In het Wetsvoorstel Verkeersongevallen wordt deze groep 'zwakke' verkeersdeelnemers verdergaand beschermd. De belangrijkste bepaling van het wetsvoorstel houdt in dat de bezitter (of houder) van een motorvoertuig 100% aansprakelijk wordt gehouden voor schade toegebracht aan ongemotoriseerde verkeersdeelnemers. Daarnaast kunnen ook bestuurders die in het kader van een arbeidsverhouding een motorrijtuig besturen en passagiers rekenen op een gunstiger schaderegeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bockwinkel, S. van Gessel

Verschijning: januari 1998

Archiefcode: AA19980034

aansprakelijkheid schadevergoeding verkeersrecht verkeersslachtoffer

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen