Wetsinterpretatie en rechtsvorming


De wetgever stelt de wetten vast. De rechter past deze toe. Soms is het echter niet duidelijk wat een wet precies voorschrijft. De rechter moet dan de wet interpreteren. De vraag is hoe hij dat dient te doen. Moet hij zich aan de tekst van de wet houden? Welke interpretatiemethoden kan hij gebruiken? Soms resulteert interpretatie in rechtsvorming. Dat roept ook weer de nodige vragen op. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van rechtsvorming?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Verschijning: Januari 2007

Archiefcode: AA20070091

interpretatie rechtsvorming wetsuitleg

Metajuridica Rechtstheorie

Literatuur Proefschriftbijdrage