Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus


In dit artikel wordt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus beschreven. Deze wet voorziet in geheel eigen regelgeving voor deze branche. Aan de orde komen het begrip beveiligingsorganisatie, recherchebureau, de alarmcentrale en de verhouding tot de politie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.T.M. Vijghen

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980825

beveiliging particulier initiatief recherche weerkorpsen

Annotaties en wetgeving Wetgeving