Werken met taakgestraften (Digitaal boek)

Ervaringen van projectbegeleiders


Dit boek schetst de praktijk van de werkstraf vanuit de optiek van begeleiders en contactpersonen bij non profit-instellingen die deel uitmaken van het projectenbestand van de Stichting Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Ofschoon deze projectbegeleiders wellicht het best in staat zijn om een oordeel te geven over het functioneren van de werkstraf, zijn zij tot nu toe in de verschillende onderzoeken amper betrokken.
De auteur interviewde vijftig personen die met enige c.q. grote regelmaat binnen non profit-instellingen werkgestraften begeleiden. Op grond hiervan komen onder andere aan de orde: het draagvlak voor de medewerking aan werkstraffen, het straf- en het vormende karakter van de werkstraf, en de optredende knelpunten. Ook werkmeesters van groepswerkprojecten komen aan het woord.
Tevens zijn trainers en cursusleiders op het gebied van de leerstraffen geïnterviewd. Ook zij begeleiden immers taakgestraften.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): F.M.J.A. Imkamp

1e druk 2002

Verschijningsdatum: 20-07-2002

ISBN: 9789069164366

Pagina's: 204

leerstraf reclassering taakstraf werkstraf

Strafrecht en criminologie CriminologiePenitentiair recht, penologie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.